Meniu Închide

Despre

„Avdives, khetanes” („Astăzi, împreună”) are ca scop creșterea calității vieții, incluziunea și abilitarea comunităților de romi din două zone marginalizate ale României – com. Belin, jud. Covasna, și cartierul Ferentari, București.

„Avdives, khetanes” include acordarea de servicii educaționale și de sănătate pentru 300 de copii în situații de vulnerabilitate, servicii pentru creșterea gradului de pregătire profesională și îmbunătățirea stării de sănătate (respectiv menținerea unui stări de sănătate bune) pentru 350 de adulți în stare de vulnerabilitate din cartierul Ferentari, București. Acestea se vor concretiza în furnizarea unui serviciu de ocupare și a unui serviciu medical, susținerea unui program cultural pentru 400 de persoane de etnie romă, instruirea a 20 de cadre didactice în pedagogia experiențială și incluziune, formarea a 10 specialiști în incluziunea romilor și a 45 de specialiști și lideri romi în advocacy.

De asemenea, prin serviciile educaționale propuse și prin acțiuni individualizate care vizează analfabetismul funcțional și cunoștințele necesare absolvirii clasei a VIII-a, precum și motivarea, stima de sine și încurajarea elevilor, proiectul își propune scăderea abandonului școlar și îmbunătățirea situației școlare a cel puțin 100 de elevi.

Proiectul este implementat de Fundația Amfiteatru în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Comunitară Belin pentru comuna Belin și de Fundația Amfiteatru în parteneriat cu Primăria Sectorului 5 București pentru Ferentari. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 856.678 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE și Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro